Aktuální informace:
MÁME PRO VÁS OTEVŘENO

Návštěva Kliniky YES VISAGE a její BEAUTY ZÓNY včetně kadeřnictví neodporuje aktuálním opatřením COVID-19

Striktně využíváme bezpečnostní pomůcky pro maximální bezpečí klientů.

Covid-19: OPATŘENÍ NA KLINICE YES VISAGE

Zaměstnanci a lékaři jsou pro požadavky současné situace perfektně vyškoleni, včetně využívání doporučených bezpečnostních pomůcek pro maximální bezpečí klientů i své.

JSME PRO VÁS OTEVŘENI. 

Služby Kliniky YES VISAGE jsou poskytovány bez omezení, avšak za dodržení závazných opatření týkajících se onemocnění COVID-19 pro provoz na pobočkách YES VISAGE v Praze a Brně: 

Vstup do prostor YES Visage je umožněn osobám za předpokladu: 

a) Dezinfekce rukou. 

b) Ochrany dýchacích cest (nutné použití respirátoru FFP2/KN95). 

Vstup do prostor YES Visage je zakázán osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19. Tímto osobám nebudou poskytnuty služby. 

Do provozoven poskytujících zdravotní služby je umožněn vstup za předpokladu, že: 

a. Klient byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

  1. léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
  2. léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití

b. Klient prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něho doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

c. Klient absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

Návštěvy hospitalizovaných pacientů a doprovod klientů: 

Návštěvy hospitalizovaných klientů a doprovod klientů k ambulantním výkonům a konzultacím jsou vzhledem k současné epidemiologické situaci zakázané. 

Výše uvedená pravidla vypracoval a za jejich správnost odpovídá, medicínský ředitel skupiny YES Visage. 

Výše uvedená pravidla můžou být změněna podle aktuálního stavu epidemie v souladu s nařízením vlády ČR.

Pro další informace nebo případné přeobjednání termínů nás neváhejte kontaktovat na tel. +420 227 777 777

Největší klinika v ČR a SR

0+
spokojených klientů ročně

0+
profesionálních služeb

0
lékařů

0
poboček

Nejdůvěryhodnější značka

Certifikáty a ocenění

NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ ZNAČKA ROKU TUV LekariOnline.cz FDA Estheticon Platinum 2013 ISAPS IPRAS UEMS Patient Safety First ISPRES Česká lékařská společnost J.E.Purkyně Česká lékařská komora

Kde nás najdete

Praha 2
KOMPLEX CHURCHILL II.

Italská 69
Praha 2
120 00
info@yesvisage.cz
+420 227 777 777

více informací

Praha 5
VOLCANO KOMPLEX

K Sopce 30
Praha 5
150 00
info@yesvisage.cz
+420 227 777 777

více informací

Brno
Kleinův palác

Náměstí Svobody 15
Brno
602 00
brno@yesvisage.cz
+420 227 777 777

více informací

Ostrava
Omezen provoz

Pro termíny a objednávky prosím nejprve volejte nebo pište.

ostrava@yesvisage.cz
+420 227 777 777

více informací

Bratislava
 

Gajova 2
Bratislava
811 09
bratislava@yesvisage.sk
+421 2/208 777 77

více informací