doc. MUDr. Lubomír Novák, CSc.

Vedoucí lékař preventivní medicíny

Specialista preventivní medicíny na Klinice YES VISAGE

  • Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství (FVL) Karlovy Univerzity v Praze, během studia získal cenu za nejlepší studentskou odbornou práci FVL. Atestoval z klinické biochemie a vnitřního lékařství.

  • Po ukončení vysokoškolského studia nastoupil jako odborný asistent a vědecký aspirant v I. ústavu pro biochemii a toxikologii FVL Karlovy Univerzity v Praze, poté jako odborný lékař na IV. interní kliniku FVL Karlovy Univerzity v Praze. Jako odborný lékař pracoval také v soukromém zdravotnickém zařízení Salve Sinuhet a ve stejné době i jako ředitel zdravotního odboru České národní zdravotní pojišťovny. Dalších deset let působil na postu odborného lékaře, později primáře interního oddělení, a vedoucího Výzkumného a diagnostického centra GHC. Zde vedl rutinní laboratoře pro hematologii a klinickou biochemii a současně experimentální diagnostiku týkající se stárnutí.

    Věnoval se vědeckovýzkumné činnosti, získal cenu České biochemické společnosti za vědeckovýzkumné výsledky. V letech 1996-2000 byl hlavním řešitelem grantového projektu UK týkajícího se stárnutí. Je autorem a spoluautorem mnoha původních prací a sdělení převážně na téma energetického metabolismu a stárnutí. Věnuje se publikační činnosti především na téma stárnutí, únavovému syndromu a cílené prevence. Etabloval se také jako překladatel Harperovy biochemie. Pravidelně se účastní světových AMWC kongresů s aktivní prezentací výsledků (Monako 2008 a 2009). V rámci studijního pobytu dlouhodobě působil na Klinice Grosshadern v Mnichově a na Univerzitě v Bernu, kde také přednášel pro studenty.

    Je členem České společnosti klinické biochemie, České internistické společnosti, World Society of Interdisciplinary AntiAging Medicine (WOSIAM) a je členem vědecké rady a předsedou Etické komise GHC Genetics.

Specializace