MUDr. Jan Hanka

Psychiatr

Uznávaný psychiatr s bohatou českou i zahraniční praxí. Je členem České lékařské komory, Britské lékařské komory, České psychiatrické společnosti J. E. Purkyně, České neuropsychofarmakologické společnosti a České psychedelické společnosti.

Specializuje se na postavení ženy v současném světě, její role, problematika či vyhoření ženy v práci, v rodině, ve vztahu, deprese, stavy psychiky v době těhotenství či po porodu a další ženská témata.

Intenzivně se věnuje také publikační činnosti, je autorem a spoluautorem mnoha článků a publikací u nás i v zahraničí z oboru psychiatrie a psychofarmakologie.

Nyní pracuje jako psychiatr na Klinice YES VISAGE.

  • Promoval na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, roku 2010 atestoval z psychiatrie. Mezi roky 2009 a 2013 absolvoval postgraduální psychoterapeutický výcvik v KBT (kognitivně behaviorální terapie) Institutu vedený MUDr. Zbytovským.

  • Mezi jeho zásadní působiště patří Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, kde získal první zkušenosti jako sekundární lékař, v Psychiatrické ambulanci pro dospělé v Městské nemocnici Čáslav pracoval jako ambulantní psychiatr a v Psychiatrickém centru v Praze (nyní NUDZ Klecany) nejdříve jako sekundární lékař a později jako vedoucí lékař ambulancí. K jeho zkušenostem patří také zahraniční praxe v Priory Bristol, kde pracoval coby Resident Medical Officer. Na 3. lékařské fakultě působil jako Lektor asistent na Katedře psychiatrie a psychologie a od roku 2013 do současnosti na stejném místě jako Odborný asistent.

    Od roku 2010 se věnuje také přednáškové činnosti a výuce mediků 3. lékařské fakulty UK, včetně seminářů, praktik a přednášek v českém a anglickém jazyce na téma úzkostné poruchy a jejich léčba, neurobiologie schizofrenie, psychoterapie, hodnocení psychických poruch a behaviorální poruchy. Od roku 2012 čtyřikrát ročně vede seminář Prevence návykových nemocí v rámci předatestační přípravy lékařů a od roku 2015 dvakrát ročně seminář Psychické nemoci v graviditě, psychofarmaka v graviditě a laktaci. Dále přednáší na téma psychofarmaka, anxiolytika, antidepresiva a antipsychotika.

Specializace