MUDr. Jan Mráz

Plastický chirurg

Zkušený lékař se specializací v estetické, plastické, rekonstrukční chirurgii a chirurgii ruky. Ve své práci se snaží postupovat vždy odborně a svědomitě, podle nejnovějších dostupných vědeckých informací a zachovat si holistický přístup. Druhou zásadou je jeho odborný, přitom přátelský a vstřícný přístup k pacientům.

  • Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, jeho diplomová práce byla zaměřená na transplantaci tuku a kmenových buněk. V letech 2015–2020 se věnoval specializačnímu studiu v ​​oboru plastické chirurgie, které ukončil zkouškou a prací zaměřenou na mikrochirurgii. Od roku 2017 pokračuje v doktorandském studiu Ph.D. prací specializovanou na mikrochirurgický přenos volných laloků na Slovenské zdravotnické Univerzitě v Bratislavě.

  • První praktické zkušenosti získal v Zemské nemocnici Tomáše Bati na oddělení zobrazovacích metod. Ve Fakultní nemocnici SP F.D. Roosevelta v Banská Bystrici působil v oborech estetické a rekonstrukční chirurgie a chirurgie ruky. Na mnoha význačných soukromých klinikách v Banské Bystrici a Bratislavě se věnoval jak estetické a plastické chirurgii, tak aplikaci výplňových materiálů, neuromodulátorů či liftingových nití.

    Do bohaté praxe MUDr. Jana Mráze patří také četné zahraniční stáže, praxe a workshopy. Mezi ty nejzajímavější patří stáže v Thajsku či Mexiku. Pravidelně se účastní mezinárodních kongresů a seminářů v oboru plastické a estetické chirurgie.

    Je členem těchto společností: Slovenská společnost plastické a estetické chirurgie, Slovenská společnost chirurgie ruky, Slovenská lékařská společnost, Sekce mladých chirurgů SLS.

     

MUDr. Mráz, YES VISAGE

Specializace