MUDr. Jiří Borský, Ph.D.

Plastický chirurg

Zkušený a uznávaný plastický chirurg s dlouholetou českou i zahraniční praxí. Věnuje se celému spektru plastických a estetických operací a na svém kontě má stovky úspěšně provedených operací od plastiky víček, nosu, uší až po výkony jako je plastika prsou či liposukce. Jako zkušený chirurg se věnuje také dětským pacientům a je vyhledávaný chirurg pro nápravu obličejových rozštěpů.

Je členem České lékařské komory, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP, Společnosti plastické chirurgie při ČLS JEP, členem společnosti estetické chirurgie při ČLSJEP a Člen České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP. Z mezinárodních společností pak členem Mezinárodní společnosti pro plastickou, rekonstrukční a estetickou medicínu IPRAS (International Plastic, Reconstructive and Aesthetic Society) a Mezinárodní společnosti pro plastickou a estetickou chirurgii ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery).

 

  • Je absolventem Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, kde získal atestaci z chirurgie I. a II. stupně a poté v oboru plastická chirurgie.

  • Svoji bohatou chirurgickou praxi po studiích získal v pražských zdravotních zařízení. Poté působil jako zástupce primáře v chirurgické nemocnici OÚNZ Chomutov, později jako starší sekundární lékař a plastický chirurg na klinice popálenin ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a v Nemocnici Na Františku a jako plastický chirurg Kliniky plastické chirurgie Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady. Zároveň působil v prestižních soukromých pražských klinikách estetické plastické chirurgie. V současnosti působí  v rámci operace dětských vývojových vad ve Fakultní nemocnici Motol a Fakultní Thomayerově nemocnici na Klinice dětské traumatologie. V privátním sektoru nyní působí na Klinice estetické medicíny a plastické chirurgie YES VISAGE.

    Pravidelně se účastní mezinárodních kongresů a seminářů v oboru plastické a estetické chirurgie a je autorem či spoluautorem řady odborných článků a publikací.