MUDr. Tibor Molčan

Specialista cévní chirurgie

Oceňovaný a uznávaný specialista cévní chirurgie s bohatou praxí u nás i v zahraničí. Je členem Evropské a Slovenské společnosti cévní chirurgie.

  • Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity J. A. Komenského v Bratislavě. Do jeho postgraduálního studia pak patří atestace z chirurgie I. stupně v Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Bratislavě a o pět let později zde složil i Státní specializační zkoušku z oboru cévní chirurgie.

  • Své první pracovní zkušenosti nabyl na kardiochirurgické klinice ÚKVCH v Bratislavě a v Ústavu kardiovaskulárních chorob (současném NÚSCCH) v Bratislavě na oddělení cévní chirurgie nejprve jako mladý sekundární lékař a později jako starší sekundární lékař až po zástupce primáře. Své další bohaté pracovní zkušenosti pak dále získával na oddělení cévní chirurgie a kardiochirurgickém oddělení Fakultní nemocnice Louise Pasteura v Košicích a později působil dlouhodobě jako primář Oddělení cévní chirurgie ve Fakultní nemocnici Sv. Cyrila a Metoděje v Bratislavě. V posledních letech pracoval také na Oddělení cévní chirurgie Chirurgické kliniky v Nových Zámcích.

    Do jeho bohaté praxe patří také zahraniční stáže. Mezi nejzásadnější náleží stáž na cévním a kardiochirurgickém oddělení ve Všeobecné nemocnici v Torontu v Kanadě, na cévním a kardiochirurgickém oddělení v Univerzitní nemocnici ve švýcarském Bernu, na oddělení kardiochirurgie v Univerzitní nemocnici v německém Bonnu a také působení na oddělení kardiochirurchicko-intenzivní péče v Univerzitní nemocnici ve Vídni v Rakousku. Dále se účastnil významných mezinárodních workshopů, např. International Vascular Workshop XIV v Rakousku či 10th Interntional Course on Vascular Surgery with angiologic and angiographic topics and practical training sessions v Německu.

    V předchozích letech se intenzivně věnoval pregraduálním a postgraduálním přednáškám pro slovenské i zahraniční studenty medicíny Lékařské fakulty UK v Bratislavě a posluchače Zdravotnické Univerzity Sv. Alžběty v Trnavě. Na téma cévní chirurgie a kardiochirurgie přednášel také posluchačům Střední zdravotnické školy v Bratislavě.

    Za jeho prací a projekty stojí rovněž bohatá publikační a editorská činnost. Je autorem 15 publikací ve slovenských medicínských odborných časopisech, 136 přednášek a spoluautorem 110 přednášek a odborných publikací.

    V současné době je členem týmu Kliniky YES VISAGE, kde působí jako zkušený specialista cévní chirurgie.

Specializace