MUDr. Marek Šlais

Cévní specialista

Oceňovaný a uznávaný lékař orientovaný na cévní onemocnění s bohatou praxí u nás i v zahraničí. Je certifikovaným školitelem v moderních technikách léčby křečových žil a má za sebou více než 3000 ambulantních laserových operací.

  • Vystudoval 1. lékařská fakultu Univerzity Karlovy, posléze atestoval v oboru chirurgie a cévní chirurgie a podstoupil trénink v oboru kardiochirurgie. V rámci sebevzdělávání prošel mnoha odbornými stážemi u nás i v zahraničí, z nichž můžeme jmenovat např. odbornou stáž na Oddělení kardiovaskulární chirurgie v Texas Medical Centre (Houston, USA), v Malmö University Hospital (Švédsko) či odbornou stáž na Oddělení plastické chirurgie Federal University of Santa Catarina (Brazílie).

  • Oceňovaný a uznávaný lékař orientovaný na cévní onemocnění s bohatou praxí u nás i v zahraničí. Je certifikovaným školitelem v moderních technikách léčby křečových žil a má za sebou více než 3000 ambulantních laserových operací.

  • První zkušenosti v oboru cévní chirurgie a kardiochirurgie získal na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK Praha. Poté pokračoval na Oddělení cévní chirurgie v Nemocnici Na Homolce, kde se věnoval komplexní léčbě cévních onemocnění a radiofrekvenční ablaci křečových žil. Další profesní zkušenosti získal na Klinice kardiovaskulární chirurgie FN Motol, jako lékař specialista v oboru cévní chirurgie, a také na vynikajících soukromých klinikách v Praze. Je držitelem významných certifikátů, např. certifikátu pro VNUS ClosureFast– radiofrekvenční technika ablace varikózních žil pod ultrazvukovou kontrolou, certifikátu pro VenaSeal metodu lepení žil či certifikátu z kurzu Micro-sclerotherapy Training Course – sklerotizace žilek-metliček a retikulárních žil. Dlouhodobě se věnuje odbornému školení kolegů v oblasti skleroterapie a laserových operací žil.

    Za jeho prací a projekty stojí také bohatá publikační a editorská činnost. Je autorem mnoha přednášek a článků v domácích i zahraničních odborných časopisech, je spoluautorem českých odborných doporučení v oblasti cévní chirugie. Je členem České společnosti kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP a České angiologické společnosti.

Marek Slais

Specializace