prof. MUDr. Peter Baláž, Ph.D., FEBS

Specialista cévní a transplantační chirurgie

Oceňovaný a uznávaný specialista cévní a transplantační chirurgie s bohatou praxí u nás i v zahraničí. Je členem mezinárodní společnosti European Society for Vascular Surgery (ESVS), kde je od roku 2014 zástupcem pro Českou republiku, dále European society of organ transplantation (ESOT), ale i České společnosti kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP, kde je vedoucí pracovní skupiny pro hybridní výkony a člen České společnosti pro cévní hemodialyzační přístupy, kde je členem revizní komise.

 

 

  • Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích na Slovensku, kde dále pokračoval doktorandským studiem na UVL. Do jeho postgraduálního studia pak patří atestace z chirurgie I. stupně ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a atestace v oboru cévní chirurgie v IKEM v Praze. Ve Vídni v Rakousku pak složil zkoušky z transplantační chirurgie Fellow of European Board of Surgery (FEBS). V sebevzdělávání dále pokračuje úrovní Master of Health Administration (MHA). Je držitelem certifikací pro léčbu a využití moderních technik pro odstranění křečových žil, sklerotizaci žilek-metliček a retikulárních žil.

  • MUDr. Baláž za svoji profesní kariéru získal také mnohá ocenění. Je například vítězem ceny „Discovery Award 2012“ za nejlepší vědecký projekt mladých vědců do 40 let, ocenění za nejlepší vědeckou práci v cévní chirurgii v roce 2013 (ČSKVCH) či cena za nejlepší knižní publikaci v roce 2008 (GRADA).

  • Působil na Chirurgické oddělení NsP v Gelnici na Slovensku, po té jako cévní a transplantační chirurg a zástupce vedoucího cévní chirurgie na Klinice transplantační a cévní chirurgie v IKEM v Praze. Působí jako odborný asistent na Chirurgické klinice III. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a jako Senior clinical fellow na Transplantation department-Renal unit v nemocnici St. Guy’s and Thomas Hospital v Londýně ve Velké Británii. Na Klinice estetické medicíny a plastické chirurgie YES VISAGE působí jako cévní chirurg a využívá svých zkušeností v léčbě a odstranění křečových žil moderními metodami.

    Do jeho bohaté praxe patří také zahraniční stáže a praxe. Kromě současného působení v Londýně patří mezi ty nejzajímavější odborná stáž ve francouzském Bordeaux na Oddělení cévní chirurgie v Hospital Tripode a na stejném oddělení v Akademiska Sjukhuset v Uppsala ve Švédsku. Dále pak i oddělení transplantační chirurgie v Leaueven v Belgii.

    Velmi intenzivně se věnuje vědeckým projektům z oboru cévní chirurgie a transplantací. Pedagogická činnost zahrnuje působení na I. a III. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

    Za jeho prací a projekty stojí také bohatá publikační a editorská činnost. Je autorem mnoha přednášek a článků v domácích i zahraničních odborných časopisech, je autorem a spoluautorem českých i zahraničních odborných publikací.

Specializace