Podmínky využití DÁRKOVÝCH POUKAZŮ a POUKAZŮ NA VYBRANÉ SLUŽBY
 1. Poukazem se rozumí listina, se kterou je spojena povinnost ji přijmout jako úplatu nebo část úplaty za dodání zboží nebo poskytnutí služby osobou, která ji vydala a která má uskutečnit dodání zboží nebo poskytnutí této služby. Poukaz může mít listinnou nebo elektronickou podobu.
 2. Poukazy lze uplatnit ve společnosti:
  1. Klinika Yes Visage a.s., IČO: 02463750, K sopce 839/30, Jinonice, 158 00 Praha 5,
  2. Nemocnice YES Visage a.s., IČO: 06114423, Italská 69, 120 00 Praha 2.
 3. Podmínky využití poukazu:
  1. Poukaz je vydáván na služby dodavatele v oblasti estetické medicíny, plastické chirurgie, kosmetických a kadeřnických služeb.
  2. Kupující má nárok na využití poukazu v přesně časově vymezeném období uvedeném na poukazu, poté nárok kupujícího na poskytnutí plnění dle poukazu zaniká a peníze se v takovém případě nevracejí.
  3. Poukaz lze u dodavatele uplatnit jen jednou, jednorázově, a to v plné výši hodnoty poukazu, je-li hodnota vybrané služby menší, do hodnoty poukazu se peníze nevrací. Hodnotou jednoho poukazu lze uhradit více služeb. Překročí-li služby dodavatele hodnotu poukazu, uhradí kupující rozdíl na místě. Hodnoty dárkových poukazů lze sčítat.
  4. Poukaz nemůže být vyměněn za hotovost.
  5. POUKAZU NA VYBRANÉ SLUŽBY lze použít pouze na jmenované služby na poukazu a nelze kombinovat s žádnými jinými slevami a promo akcemi. Konkrétní podmínky užití poukazu mohou být rovněž uvedeny přímo na poukazu.
  6. Hodnoty POUKAZŮ NA VYBRANÉ SLUŽBY nelze sčítat
  7. Zakoupené poukazy, včetně bonusových zdarma, lze využít pouze na pobočkách v PRAZE 2, PRAZE 5, BRNĚ a BRATISLAVĚ.
 4. Poukaz je vždy opatřen unikátním kódem. Při úhradě poukazem je nutné předat dodavateli originál. Na ztrátu či odcizení originálu DÁRKOVÉHO POUKAZU nebo POUKAZU NA VYBRANÉ SLUŽBY  nebere dodavatel zřetel.