CZ SK EN DE
Zavřít menu menu-icon

Komplexní preventivní screening zdraví

 • Moderní preventivní medicína odhaluje včas rizika život ohrožujících nemocí
 • Propojení moderní lékařské techniky a preventivní medicíny
 • Pomáhá onemocněním včas předcházet
 • Upravuje životní styl, léčbu, zkvalitňuje a prodlužuje život
 • Klinika YES VISAGE spolupracuje s významnými léčebnými zařízeními a specialisty v ČR
 • Výsledná zpráva zahrnuje podrobné i pro laika pochopitelné výsledky a soubor doporučení podrobně vysvětlených zkušeným lékařem

Náhled služby
více fotografií

Znát svůj zdravotní stav znamená včas onemocněním předcházet, mít nad svým zdravotním stavem opravdovou kontrolu a vést dlouhý a kvalitní život. A to je i hlavním cílem komplexní preventivní personalizované medicíny, která je založena na prevenci a včasném odhalení potenciálních rizik.

Dnešní uspěchaná doba je nejen původcem mnoha onemocnění, ale zároveň ani potřebné prevenci nenahrává. Složité objednávání u lékařů, čas strávený v čekárnách a dlouhé čekání na výsledky…

Klinika YES VISAGE díky nejmodernějšímu vybavení svého centra preventivní medicíny a ve spolupráci se špičkovými odborníky nabízí komplexní celkové vyšetření aktuálního zdravotního stavu, které je provedeno na jednom místě, v průběhu pouze jednoho termínu, pohodlně a v soukromí naší kliniky.

Díky tomuto komplexnímu vyšetření tak klienti mohou zjistit podrobně svůj aktuální zdravotní stav i případně diagnostikovat přítomné onemocnění již ve fázi bez příznaků. Případnou nemoc podchytit už v samém začátku a tak významně snížit riziko život ohrožujících komplikací u rozvinutého onemocnění.

Preventivní individualizovaná vyšetření jsou rozdělena samostatně pro muže a ženy a zahrnují:

Vyšetření pomocí dotazníku a vstupní pohovor. Slouží k odhalení rodinné anamnézy, dosavadní zdravotní historie, životního stylu a vlivu stresových faktorů. Je výchozím materiálem pro následná doporučení lékaře v kontextu výsledků na vhodný životní styl a doporučení.
Zjistíme poměr svalů, tuku a vody v těle včetně množství útrobního tuku, tedy nebezpečného tuku způsobujícího kardiovaskulární choroby. Hodnotu bazálního metabolismu, tedy množství energetického příjmu vzhledem k výšce a složení těla potřebného pro zachování základních životních funkcí.
 • Obsahuje biochemickou a hematologickou analýzu krve, včetně cholesterolu a glykemie, vyšetření moči a stolice.
 • Virologický, imunologický a hormonální screening, včetně hormonů štítné žlázy
 • Rozbor stolice na okultní krvácení - jednoduchý, bezbolestný test. Obnáší pouze odběr vzorku stolice, ve kterém chemicky odhalíme stopy krve, které mohou signalizovat patologický proces ve střevech, nejčastěji zhoubný nádor střeva již ve velmi časném, dobře léčitelném stadiu. Výskytem zhoubného novotvaru střeva se ČR bohužel řadí mezi evropskou špičku.
 • vyšetření nádorových markérů
 • karcinom prostaty - je nejčastější zhoubné nádorové onemocnění u mužů v ČR. Každým rokem pozorujeme nárůst onemocnění.Vyšší riziko onemocnění mají příbuzní prvního stupně postiženého. Většina nemocných nepociťuje subjektivně žádné potíže. Velký význam po stanovení karcinomu prostaty už v časných stadiích má vyšetření PSA - prostatický specifický antigen z odběru krevního vzorku.
 • Preventivní vyšetření funkce srdce a posouzení stavu cévní stěny hlavních tepen a žil je základem úspěšné prevence úmrtí na kardiovaskulární onemocnění. V ČR je úmrtí na infarkt myokardu a mozkovou mrtvici druhou a třetí nejčastější příčinou úmrtí po nádorovém onemocnění. Bohužel v současnosti v ČR neexistuje systematicky preventivní program nabízený zdravotními pojišťovnami, který by zachytil pacienty s rizikem kardiovaskulárních onemocnění.
 • Vyšetření zahrnuje, EKG, ultrazvuk srdce (echokardiografii), vyšetření kotnikovo-pažního indexu (ABI), ultrazvukové doplerovské vyšetření periferních tepen, tepen zásobujících mozek (karotídy), břišní aorty, tepen zásobujících břišní orgány, a žilního systému.
 • EKG - je základní vyšetření srdce, které podá informaci o srdečním rytmu, je diagnostickou metodou pro zjištění arytmií a rovněž přináší informaci o závažnějším srdečním onemocnění jako je infarkt myokardu, neléčený tlak krve, atd.
 • Ultrazvuk srdce (echokardiografie) - zjišťuje funkci srdce, celkovou kapacitu srdce a případné abnormality, odhaluje chlopenní vady, výpotky, poruchy hybnosti srdce, známky proběhlého infarktu, atd.
 • Vyšetření ABI – je zhodnocení rozdílu krevního tlaku měřeného na paži a kotníku. Toto vyšetření je základem pro preventivní diagnostiku onemocnění periferních tepen na dolních, ale I horních končetinách.
 • Ultrazvuk periferních tepen - zjišťuje průchodnost cév, odhaluje míru aterosklerózy a ucpáni tepen a snižuje riziko následné amputace.
 • Ultrazvuk karotid - vyšetření tepen zásobujících mozek, jejichž ucpáni je až v 90% příčinou smrti nebo trvalé invalidizace.
 • Ultrazvuk aorty - může včas odhalit aneuryzma břišní aorty, které často končí prasknutím. Prasknutá aneuryzma aorty vede ve více jak 90% k okamžité smrti následkem silného krvácení. Na druhé straně léčba, včas odhalených aneuryzmat je úspěšná ve více jak 90%.
 • Ultrazvuk tepen tepen zásobujících játra, střevo a ledviny může odhalit jejich zúžení nebo až ucpání, kdy při neléčené ateroskleróze může dojít až ke smrti při kompletní neprůchodnosti tepen břišních orgánů.
 • Ultrazvuk žil - zjišťuje průchodnost povrchových a hlubokých žil a funkčnost chlopenního aparátu. Vyšetření tak přispívá k prevenci vzniku bércového vředu, tromboembolické nemoci a nekontrolovaného otoku dolních končetin.

Na Klinice YES VISAGE nabízíme komplexní interní vyšetření, jehož součástí je I podrobné sonografické vyšetření jednotlivých orgánů. Poskytuje obraz o struktuře jednotlivých životně důležitých orgánů, diagnostikuje patologie orgánů, záněty, přítomnosti kamenů, tumory, atd.

Sonografie nitrobřišních orgánů - slouží k vyloučení patologie orgánů dutiny břišní:

 • játra - zvětšení jater, změna struktury (ztukovatění či cirhóza jater)
 • žlučník - zánět, kameny, nádory
 • slinivka - nádory, záněty
 • ledviny - kameny, městnání ledvin, vrozené vady, cysty a nádory
 • slezina - velikost, ložiskové postižení
 • štítná žláza – záněty, nádory
 • stav lymfatických uzlin
 • močový měchýř
 • může odhalit zánět slepého střeva, nádory, atd
Funkční vyšetření plic. Odhaluje kapacitu plic, poukáže na nemoci jako je astma bronchiale či chronická bronchitis či CHOPN (chronická plicní nedostatečnost)
Genetické vyšetření z něhož je důležité vyšetření:
 • Gen BRCA 1,2 - prevence rakoviny prsu
 • Trombofilní stavy (Leidenská mutace, Protrombin) - poukáže na zvýšené riziko žilní trombózy (vhodné např. před nasazením hormonální antikoncepce)
Prověření více jak 300 druhů potravin na alergeny a nesnášenlivost, kdy se může jednat i o skrytou nesnášenlivost. Doporučíme úpravu stravovacích návyků, případně potraviny, které je vhodné z preventivních důvodů z jídelníčku vyloučit. Prosté vyloučení některých potravin vede k ozdravení trávicího traktu a výrazně zlepšuje celkový zdravotní stav a obranou schopnost organismu.

Během komplexního vyšetření bude tedy postupně bezbolestně vyšetřena celá řada orgánů. Preventivní vyšetření zpravidla přinášejí příznivé výsledky, ale může také odhalit nemoc v počátečních stadiích. Poskytneme podrobné vysvětlení problému a zajistíme i další následnou péči. Klinika YES VISAGE spolupracuje s významnými léčebnými zařízeními a pomůže vám doporučit vhodné specialisty v problematické oblasti, je-li potřeba.

Výsledkem komplexního screeningu zdraví je závěrečná lékařská zpráva, kdy lékař celkově vyhodnotí výsledky, které s vámi vždy individuálně a detailně probere, přesně zhodnotí váš současný celkový zdravotní stav a lékařské nálezy, upozorní na případná rizika či slabá místa vašeho organismu. Doporučí a navrhne úpravu životního stylu, jídelníčku, případné další preventivní či léčebné kroky, které povedou ke stabilizaci a zlepšení aktuálního stavu či delšímu a kvalitnějšímu životu.

Tyto výsledky ve formě závěrečné lékařské zprávy mohou sloužit také jako odborný podklad pro vašeho vlastního ošetřujícího lékaře.

Na toto vyšetření i ostatní zákroky lze využít možnost splátkového financování s 0% navýšením a to již od 500,- Kč měsíčně. Vše lze.

Klinika YES VISAGE odvede z každého klienta, který si zakoupí preventivní balíček 1 500 Kč pro sdružení Sluneční paprsek, který organizuje pobyty určené pro děti, které prodělaly hemato-onkologické onemocnění, jsou chronicky a vážně nemocné nebo pro děti, kterým jejich vážné onemocnění neumožňuje zúčastnit se ozdravných pobytů s jinými subjekty, například pobyty zdravotních pojišťoven.

Tento zákrok provádí:

Výhody Kliniky YES VISAGE

Odvoz domů
 
V rámci města vás odvezeme domů luxusními vozy zdarma.
Splátky a platby
 
Kromě platby v hotovosti a kartami také možnost splátek.
Věrnostní program
 
Nabízíme mnoho slev a výhod pro věrné klienty.
Osobní konzultace
 
Možnost osobní nezávazné konzultace s odborníkem.
Online konzultace
 
Možnost on-line konzultací přímo s lékařem.
Lékaři na telefonu
 
Lékaři k dispozici osobně na telefonu, kdykoliv je potřebujete.
komplexnost
 
Provázanost služeb neinvazivní medicíny, dermatologie a plastické chirurgie.
All-inclusive
 
Cena je vždy konečná včetně nadstandardní pozákrokové péče, léků a speciálního prádla.
Ubytování
 
Možnost komfortního hotelového ubytování s výjimečnými službami.
Bezpečnost
 
Klademe důraz postupy a techniky zákroků, které jsou šetrné a hlavně bezpečné.
Profesionalita
 
Naši lékaři patří do desítky nejlepších v ČR
Kvalitní materiály
 
Pracujeme pouze se schválenými kvalitními implantáty, výplněmi a materiálem
Dostupnost
 
Zázemí největší kliniky v ČR a SR s 5 pobočkami
Wi-fi
 
Pokrytí celé kliniky Wi-Fi signálem.
Asistence sestry
 
Zdravotní asistenci a péči včetně lékařské pohotovosti.
AJ, NJ, RU, FR
 
Komunikujeme také v anglickém, německém, ruském a francouzském jazyce.

O klinice YES VISAGE

Klinika YES VISAGE je špičkovým pracovištěm se specializací na účinné zákroky z oblasti hubnutí a redukce tukové tkáně, korektivní dermatologie, omlazení, zkrášlování, estetické a preventivní medicíny a plastické chirurgie.

 • Komplexní služby estetické a preventivní medicíny.
 • Plný rozsah plasticko-chirurgických zákroků.
 • Profesionální kvalifikovaný personál.
 • Mezinárodně uznávaní specialisté.
 • Nejmodernější lékařské postupy a vybavení.
 • Odborná a komplexní řešení.
 • Důraz na pohodlí a individuální potřeby každého klienta.
 • Diskrétní přístup a nadstandardní péče.

Certifikáty kvality

Naše používané materiály a zařízení jsou té nejvyšší kvality a plně v souladu s evropskými normami a certifikáty kvality pro EU stejně jako s nejpřísnějšími kritérii americké FDA. tuv

fda platinum 1

members-of logos
English version UNDER CONSTRUCTION
For all inquiries and requests please call: +420 776 707 707
Close