MUDr. Jozef Fedeleš, Ph.D.

Plastický chirurg

Vysoce zkušený atestovaný plastický chirurg se specializací na oblast plastické a rekonstrukční chirurgie s plným rozsahem chirurgických zákroků a jejich současných modifikací používaných v EU a specializací na chirurgii ruky s operační praxí u nás i v zahraničí.

Je členem mnoha mezinárodních společností jako je Mezinárodní společnost pro plastickou a estetickou chirurgii ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery), Mezinárodní společnost pro plastickou, rekonstrukční a estetickou medicínu IPRAS (International Plastic, Reconstructive and Aesthetic Society), evropské společnosti ESPRAS (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) stejně jako Slovenské společnosti plastické a estetické chirurgie SSPECH, Slovenské asociace pro roštěpy SAPRO a Slovenské společnosti chirurgie ruky SSCR.

  • Vystudoval Univerzitu Komenského v Bratislavě na Lékařské fakultě a je také držitelem titulu Ph.D. v oboru chirurgie.

  • Kromě oboru plastické chirurgie je také certifikován pro aplikaci kvalitních výplňových materiálů na bázi kyseliny hyaluronové v estetické medicíně.

  • Působil na II. Chirurgické klinice Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Nyní pracuje na Klinikách plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie při Lékařské fakultě Univerzity Komenského a Slovenské zdravotnické univerzitě v Univerzitní nemocnici v Bratislavě. Zde také pracuje na oddělení chirurgie ruky. Své praktické zkušenosti v estetické plastické chirurgii získával také na soukromých klinikách v Bratislavě. Kromě univerzitních nemocnic nyní souběžně působí jako plastický chirurg na Klinice YES VISAGE.

    Mezi jeho významné stáže patří Klinika plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie Masarykovy univerzity v Brně a centrum estetické chirurgie Coupure Centrum voor Plastische Chirurgie E:MC2 v Gentu v Belgii.

    Aktivně se účastní tuzemských i zahraničních seminářů, workshopů a vědeckých kongresů z oblasti plastické, estetické a rekonstrukční chirurgie, chirurgie ruky, stejně jako z oblasti estetické a korektivní dermatologie. Dále se věnuje také publikační činnosti na téma rekonstrukční chirurgie.