MUDr. Lubor Mrňa

Plastický chirurg

Vysoce zkušený atestovaný plastický chirurg a člen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v oboru plastická chirurgie. Věnuje se celému spektru plastických a estetických operací.

Věnuje se také přednáškové a publikační činnosti v oboru chirurgie a plastické chirurgie.

V současné době je členem týmu Kliniky YES VISAGE, kde působí jako zkušený plastický chirurg.

  • Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. První praktické zkušenosti získal na chirurgickém oddělení v Nemocnici Valašské Meziříčí, posléze na oddělení plastické chirurgie Chirurgické kliniky FN Motol. Od roku 2015 působil jako odborný asistent na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a po dvou letech jako lékař na Klinice plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze a zároveň jako odborný asistent na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Mezi významná působení patří také Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou či Klinice plastické a estetické chirurgie ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Do jeho bohatého portfolia patří také praxe ve významných pražských soukromých klinikách.

  • Své praktické dovednosti získával také na domácích i mezinárodních stážích a workshopech a v rámci pravidelného sebevzdělávání se pravidelně účastní tuzemských i zahraničních seminářů, workshopů a vědeckých kongresů z oblasti plastické, estetické a rekonstrukční chirurgie.