Zvětšení rtů tukem

Výplně a korekce vlastním tukem.

Přehled zákroku

Umí řešit velikost a tvar rtů, propadlé tváře, vrásky, kruhy a propady pod očima.

Typy:

  • Augmentace částí obličeje tukovým autotransplantátem
  • Výplň rtu tukovým autotransplantátem

Lipofilling, neboli výplň vlastním tukem, je revoluční metoda užívaná pro vícero estetických zákroků. Vlastního tuku jako výplňového materiálu lze v oblasti obličeje využít při úpravě objemu rtů, výplni propadlých tváří, vrásek nosoretních, u propadlin pod dolními víčky nebo u kruhů pod očima. Výhodou tohoto zákroku je využití tělu vlastní látky – tuku, čímž odpadají komplikace spojené s intolerancí (nepřijetím) cizí látky.

Lipofilling v oblasti obličeje využívá vlastní tuk jako kvalitní výplňový materiál pro vylepšení vzhledu obličeje. Plastický chirurg dokáže pomocí tukové tkáně vyhladit vrásky, zvětšit rty, vyretušovat kruhy pod očima nebo vyplnit objem propadlých tváří. Jde o ambulantní zákrok, který se provádí pouze v místním znecitlivění. Tuková tkáň se odebere kanylkou většinou z oblasti břicha. Poté se  tuk odstředí, vyčistí a aplikuje injekčně do požadovaného místa. Klient může už druhý den po lipofillingu nastoupit do zaměstnání, a to jen s mírným otokem. Místo vpichu, kde se odebral kanylkou tuk, se pouze přelepí náplastí. Nevznikají tak žádné jizvy.

 

Rozsah estetického výkonu je vždy specifický, a proto i cena může být individuální podle velikosti a povahy zákroku. Přesnou cenu vždy stanoví specialista na základě osobní konzultace a zvoleného optimálního výkonu či kombinace zákroků.

Nevíte, jestli podstoupit zákrok nebo operaci? Rádi vám poradíme.