MUDr. Jana Bartošková

Plastický chirurg

MUDr. Jana Bartošková je atestovaný plastický chirurg s licencí České lékařské komory, která v rámci oboru plastické a estetické chirurgie provádí široké spektrum operací. Konkrétně korektivní operace v oblasti obličeje, boltců, prsou, břicha, liposukce, lipotransfer, labioplastiky, operace syndromu karpálního tunelu, jiná onemocnění ruky a další.

 • Vystudovala Lékařskou Fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. V roce 2014 atestovala v oboru plastická chirurgie. Svou kariéru lékařky nastartovala v Bakešově chirurgické nemocnici, po jejímž zrušení pokračovala v chirurgickém oboru na oddělení onkologické chirurgie v Masarykově onkologickém ústavu. Své zkušenosti získávala mimo jiné i na prestižní Klinice plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

 • Kvalifikaci v plastické chirurgii získala jako vedoucí lékařka oddělení Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno. Je specialistkou na vrozené vývojové vady, především rozštěpové vady obličeje v Dětské nemocnici FN Brno. Působí na význačných soukromých klinikách v Brně.

  Vyučovala budoucí lékaře na Lékařské fakultě MU a zdravotní sestry na NCO NZO v popáleninové medicíně a rekonstrukční chirurgii, dále vyučovala budoucí diplomované záchranáře na Vyšší odborné škole zdravotnické Brno v oboru chirurgie a v neposlední řadě se věnuje výuce první pomoci pro veřejnost.

  Je autorkou a spoluautorkou přednášek a vědeckých publikací, aktivně se účastní vědeckých sjezdů a sympozií. Je držitelkou certifikátu aplikace kyseliny hyaluronové, certifikátu pro permanentní make – up a v neposlední řadě je držitelkou certifikátu První psychická pomoc, který ji opravňuje poskytovat psychosociální podporu lidem zasažených těžkou životní situací.

  Je členkou těchto odborných společností: Česká lékařská komora – držitelka licence České lékařské komory v oboru plastická chirurgie,

  Česká společnost plastické chirurgie ČLS JEP, Společnost estetické chirurgie ČLS JEP a Společnost popáleninové medicíny ČLS JEP.

  Do bohaté praxe MUDr. Bartoškové patří také četné stáže, praxe a workshopy.