MUDr. Věra Šatánková

Plastický a estetický chirurg

Vysoce zkušená lékařka s atestací ze všeobecné a plastické chirurgie. Je členkou organizací ASPS - American Society of Plastic Surgeons, AMA - American Medical Association, Allergan Academy, ABA - American Burns Association, EBA - European Burns Association, ČLK - Česká lékařská komora, ČLS JEP – Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, Česká společnost plastické chirurgie, Česká společnost estetické chirurgie, Česká společnost popáleninové medicíny, IPRAS – International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, ISAPS - International Society of Aesthetic Plastic Surgery, IFATS – International Federation for Adipose Therapeutics and Science, WPS – Women Plastic Surgeons - USA.

  • Promovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Atestovala nejprve ze všeobecné a později i z plastické chirurgie. Své praktické zkušenosti v oboru plastické a estetické chirurgie získávala jak ve státních zařízeních, tak na vyhlášených soukromých klinikách a také na 3. Lékařské Fakultě Univerzity Karlovy – Klinice plastické chirurgie a popálenin, kde působila i jako odborný asistent při výuce studentů. V rámci profesního vzdělávání se zúčastnila také mnoha významných zahraničních stáží, například v Klinik am Kurpark, Bad Nauheim, Frankfurt (Německo), v University Hospital, Amsterdam (Holandsko) a především v USA, kde v Montefiori Hospital, New York, University Hospital, Washington DC, Belle Age Private Clinic Washington DC a v New York Plastic Surgery Medical Group. Také se věnovala vědecké činnosti na universitách v Kalifornii a Illinois.

  • Je čtyřikrát v řadě oceněna klienty jako nejlepší chirurg v operacích obličeje. V USA získala Ocenění za výjimečné schopnosti v medicíně.

  • Je držitelkou těchto certifikátů a osvědčení: Osvědčení pro aplikaci invazivních laserů v dermatologii a plastické chirurgii, Osvědčení  pro užití výplňových materiálů, Osvědčení  pro užití Mentor Contour profile Gel při operacích prsů, Osvědčení pro užití McGhan/Natrelle biodimensionálních prsních implantátů, Osvědčení pro užití prsních implantátů Motiva, Osvědčení pro užití prsních implantátů Polytech, B-Lite, Osvědčení pro provádění endoskopických operací v plastické chirurgii, Osvědčení pro aplikaci Aptos a Silhouette liftingové nitě, Osvědčení pro využití Vaser liposukčních metod a přenosu tuku, USA, Osvědčení pro využití Body jet EVO liposukčních metod a přenosu tuku, Osvědčení pro aplikaci Endotine, Osvědčení pro aplikaci plasmaterapie, Osvědčení pro aplikaci mesoterapie, Osvědčení pro aplikaci výplní.

    Zabývá se také odbornou publikací jako autor a spoluautor z oblasti plastické, estetické a rekonstrukční chirurgie a popálenin. Věnuje se také přednáškové činnosti na odborných sympoziích, a v minulosti také výzkumu a výuce studentů 3.LF UK.

Specializace