Aktuální informace:
MÁME PRO VÁS OTEVŘENO

Návštěva Kliniky YES VISAGE a její BEAUTY zóny včetně kadeřnictví neodporují  lockdownu a aktuálním opatřením COVID-19

Striktně využíváme bezpečnostní pomůcky pro maximální bezpečí klientů.

Prim. MUDr. Martin Molitor, Ph.D., MBA

Uznávaný přední plastický chirurg s bohatou českou i zahraniční praxí včetně pedagogické činnosti. Je členem Společnosti plastické chirurgie při ČLSJEP, Společnosti pro využití laseru v medicíně při ČLSJEP, členem společnosti estetické chirurgie při ČLSJEP, členem mezinárodní společnosti pro plastickou, rekonstrukční a estetickou medicínu IPRAS (International Plastic, Reconstructive and Aesthetic Society) a mezinárodní společnosti pro plastickou a estetickou chirurgii ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery). Je také čestným profesorem Rumunské společnosti plastické chirurgie.

Promoval na Lékařské fakultě Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Košicích, v postgraduálním studiu a získání velkého doktorátu (titulu Ph.D.), pak dále pokračoval na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Mezi jeho bohaté působení v praxi patří Porodnicko-gynekologická klinika Fakultní nemocnice v Olomouci, Klinika plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně,  oddělení plastické a estetické chirurgie při Fakultní nemocnici v Olomouci, kde působil jako zástupce primáře, dále Oddělení plastické chirurgie Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, kde působil jako primář. V Praze působí jako uznávaný lékař a přednosta kliniky plastické chirurgie Nemocnice na Bulovce a zároveň je primářem plastické chirurgie Kliniky YES VISAGE.

Mimo kliniky se věnuje také pedagogické činnosti a své zkušenosti dále předává jako odborný asistent na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a jako odborný asistent Subkatedry plastické chirurgie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. 

Do jeho praxe patří také zahraniční stáže a praxe. Mezi ty nejzajímavější patří stáž v australské Sydney v The Microsearch Foundation of Australia, kde působil jako vědecký pracovník na poli výzkumu transplantace ruky. Zúčastnil se opakovaně mezinárodní humanitární mise v Sierra Leone, kde působil jako specialista na rekonstrukční chirurgii a chirurgii ruky. 

Intenzivně se věnuje také vědecké činnosti a je autorem a spoluautorem více než stovky článků v domácích i zahraničních odborných časopisech, je spoluautorem šesti českých i zahraničních odborných monografií a autorem a spoluautorem více než sto čtyřiceti přednášek na kongresech doma i v zahraničí.

Fotogalerie Fotogalerie

Videogalerie Videogalerie